Vốn được trao cho sứ mệnh “mang trở lại sự An tâm cho bữa ăn hàng ngày” của mọi người, ngay từ những ngày đầu thành lập, toàn bộ mô hình hoạt động của Veeteq Farm đã được thiết lập và vận hành theo những quy chuẩn thực hành nông nghiệp khắt khe, an toàn bậc nhất.

Đầu tháng 12.2016, Veeteq Farm đã chính thức được cấp chứng nhận GlobalGAP, chứng nhận thực hành nông nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đối với Veeteq Farm, chứng nhận này vừa là chỉ dấu cho sự công nhận chính thức của thị trường sau nhiều quy trình đánh giá, cũng vừa là một sự nhắc nhở để tiếp tục không ngừng nỗ lực, hoàn thiện mình, xứng đáng với sự ghi nhận của cộng đồng.
 
Về Chứng nhận GlobalGAP.

GlobalGAP là bằng chứng về việc thực hành sản xuất nông nghiệp/nuôi trồng thủy sản tốt và đảm bảo khả năng thâm nhập thị trường.

Đối với các nhà sản xuất thực phẩm ngày nay, phát triển các sản phẩm an toàn, lành mạnh một cách có trách nhiệm là một thách thức thật sự. Những áp lực mới từ phía người tiêu dùng, các nhà bán lẻ, và luật pháp đặt ra những yêu cầu mới cho phía các nhà trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. Đó là những yêu cầu về việc sử dụng những công nghệ sản xuất có thể làm giảm những tác động của việc canh tác lên môi trường (đất và nước), giảm  thiểu việc sử dụng hóa chất, và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời bảo vệ sức khỏe của người lao động, vật nuôi và các sinh vật biển. 
Khả năng đưa ra bằng chứng cam kết cho việc thực hành sản xuất nông nghiệp/nuôi trồng thủy sản tốt đã trở thành một yếu tố cần thiết để thâm nhập thị trường.

GLOBALGAP là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). Thông qua việc chứng nhận, các nhà sản xuất chứng minh việc thực hiện tiêu chuẩn GlobalGap của mình. Đối với người tiêu dùng và các nhà bán lẻ, giấy chứng nhận GlobalGap là sự đảm bảo rằng thực phẩm đạt được mức độ chấp nhận được về an toàn và chất lượng, và quá trình sản xuất được chứng minh là bền vững và có quan tâm đến sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, môi trường, và có xem xét đến các vấn đề “phúc lợi” của vật nuôi. Nếu không có sự đảm bảo này, người sản xuất nông nghiệp có thể bị thị trường từ chối. Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas thấu hiểu tất cả các vấn đề đó và có thể thực hiện các cuộc đánh giá cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp đạt được chứng nhận Global Gap.